Beskrivelse av foreningen

Historikk

Initiativet til foreningen, som ble stiftet 7. mars 1990, ble tatt av rotaryklubbene i kommunen og ideen fikk tilslutning av en rekke humanitære og frivillige organisasjoner som ble foreningens støttemedlemmer. Senere har også næringslivet kommet til.

Vi har kontor i Horten Aktivitetssenter, Vestre Braarudgt. 1, 3181 Horten
Kontoret er åpent tirsdag og torsdag mellom kl. 1000 og 1200.
Telefon nummer: 33 08 57 96
Organisasjonsnummer i Brønnøysund er 880 294 172

Sammen med hjelperne er støttemedlemmene våre «eiere». For støttemedlemmer er kontingenten ft. kr 350,- pr år. Betalt kontingent gir forslags- og stemmerett på årsmøtet som avholdes innen utløpet av februar hvert år.

Formål

Seniorhjelpen i Horten er en humanitær forening med formål å tilby pensjonistene i kommunen praktisk hjelp og rådgivning for enklere å takle hverdagens utfordringer.

Hensikten med vårt tilbud er å gi pensjonistene anledning til å greie seg selv så lenge som mulig og derved øke livskvaliteten til glede for seg selv, familien og samfunnet.

Siden hele vår virksomhet er basert på frivillighet blir tjenestene svært rimelige. Kun et mindre gebyr, ft. kr 50,- pr time, som skal dekke hjelperens utgifter med å komme til/fra den som trenger hjelp og gebyret betales direkte til hjelperen.

Våre tjenester

Vi tilbyr hjelp med de små praktiske oppgavene i hjemmet som man vanligvis gjør selv, men som man av ulike grunner ikke lengre er i stand til å utføre.
Vi gir også råd og veiledning i problemer som måtte dukke opp i hverdagen og som man er i tvil om hvordan skal håndteres.

Alle våre er medlemmer er frivillige med varierende yrkeserfaring og kompetanse og som etter avsluttet yrkesliv gjerne vil ha noe «å henge fingrene i» til nytte og glede for seg selv, for sine medmennesker og for samfunnet. Alle våre medlemmer under 70 år er ulykkesforsikret.
Vi påtar oss kun småoppdrag inntil max 3 timer. Dette fordi vi skal unngå å konkurrere med etablerte firmaer. Pr. år utfører vi om lag 1.000 oppdrag, og hjelper med:

  • - Småreparasjoner i bolig
  • - Forskjellig hagearbeid
  • - Snømåking, sandstrøing
  • - Enklere maling og snekring
  • - Handle i butikken
  • - Følge til butikk, lege, tannlege etc.
  • - Enkel hjelp med radio, TV, og PC.
  • - og mye mye mer, spør oss!

Det forutsettes at hjelperen kan benytte brukerens (den som mottar hjelpen) hjelpemidler og verktøy under utførelsen av arbeidet.

Mål og visjoner

Vår målsetting er at vi til enhver tid skal tilfredsstille våre pensjonisters behov for våre tjenester.
Vår visjon er at Seniorhjelpens virksomhet skal være en betydelig trivselsfaktor for pensjonistene i kommunen.

Etiske retningslinjer

Seniorhjelpens virksomhet skal til enhver tid tilfredsstille norsk lov og egne vedtekter.
Våre holdninger og adferd i kontakt med brukerne, samarbeidspartnere og kolleger skal være preget av høflighet og respekt.
Vi skal praktisere åpenhet i hele vår virksomhet uten å glemme at vi har taushetsplikt om personlige forhold som vi får kjennskap til.

Organisering

Administrasjon

Alt administrativt arbeide utføres på frivillig basis.

Driftsutgiftene utgjør mellom 15.000 og 20.000 kroner pr. år og dekkes i hovedsak av støttemedlemmenes kontingenter og et større tilskudd fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Revidert regnskap fremlegges på årsmøtet.

Samarbeidspartnere

Seniorhjelpen er medlem av Horten Frivilligsentral