Seniorhjelpen Horten

Frivillig praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister i Horten kommune

Om oss

Virksomhetsrapport

Årsrapport

1/1 - 30/6 1/7 – 31/12 2017 2016
ANTALL OPPDRAG TOTALT TOTALT
Følge til lege, tannlege etc. 75 62 137 122
Handle 116 108 224 193
Hagearbeide(snømåking) 171 162 333 338
Rådgivning 19 21 40 12
Sagt nei 2 3 5 3
Formidlet videre 5 2 7 4
Hjelp i hjemmet 33 31 64 91
Diverse 90 133 223 118
Sum 511 522 1033 881

Formidling:

Formidlet fra kontoret 76 77 16% 153 22% 185
Kontakt direkte 390 434 84% 824 78% 670
Sum 466 511 100% 977 100% 855

Ført 23/2-18
Sum kolonner er ikke samsvarende grunnet mangelfull rapportering på enkelte kriterier samt at flere typer oppdrag er utført på ”samme bestilling”.
Korrekt antall oppdrag er formidling totalt