Seniorhjelpen Horten

Frivillig praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister i Horten kommune

Om oss

Referat Årsmøte

Tid:
Torsdag 22. februar 2018 klokken 1800
Sted:
Aktivitetssenteret, Vestre Braarudgate 1, Horten
Deltakere:
27 deltakere hvorav 6 personer representerte støttemedlemmene Borre Sanitetsforening, Civitan Club Horten Victoria og Kiwanis Club Åsgårdstrand. I tillegg var 2 gjester fra Yelpi AS tilstede.

Orientering

Før den formelle delen av årsmøtet ble åpnet orienterte Yelpi AS ved Rebecca Hansen om selskapets modell for å formidle lovlig arbeidstilbud til alle som ønsker dette. Småtjenester bestilles via nett. 55 ulike tjenester. Å gjøre noe av verdi for en selv og noe som er viktig for andre mens en venter på fast arbeid er en god ting.

Yelpi er en «hvit» formidlingstjeneste som hjelper med å skaffe småjobbing mot betaling og samtidig holde seg innenfor lovens grenser for skatter/avgifter. Tilbys overfor ungdom og eldre, arbeidsledige, innvandrere. Tilbyr også språktrening og arbeidstrening.

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste
 1. Konstituering med valg av
  1. Møteleder
   Benn Solem
  2. Referent
   Vibeke Kristiansen
  3. To representanter til å underskrive protokollen
   Tove Gulliksen fra Civitan Club Horten Victoria
   Magnor Kristensen fra Hjelperne
  4. Tellekorps
   Revisorer Thor H Hermansen og Einar Sværen

  Vedtak: Konstituering gjennomført med akklamasjon

 2. Styrets årsberetning inkl. virksomhetsrapport for 2017 samt oversikt over betalende støttemedlemmer ble lest av Benn Solem
  – planlagt presentasjon av vår nye nettside ble ikke gjennomført.

  Vedtak: Årsberetningen protokolleres med akklamasjon, uten kommentarer

 3. Driftsregnskap og balanse for 2017 gjennomgått på storskjerm.
  Revisorers beretning opplest av Benn Solem.

  Vedtak: Regnskapet godkjennes av Årsmøtet

 4. Saker som er nevnt i årsmøteinnkallingen og saker som ønskes behandlet og som er varslet av styret:
  • Fastsettelse av kontingent for Støttemedlemmene
   Styret foreslår uendret årskontingent kr 350,- i 2018

   Vedtak: Årskontingent vedtas uendret – kr 350,- i 2018.

  • Tillegg nytt avsnitt til § 2 i vedtektene
   Forslaget utsendt med innkallingen

   Innspill fra årsmøtet, med kommentar til innspill:

   • Stort spørsmål – liten tid å tenke på
    Saksdokumenter med forslaget utsendt for over 1 måned siden – skal avgjøres nå.
   • Yelpi er et aksjeselskap, formål å tjene penger
    Styret ser ingen betenkeligheter med å samarbeide med et aksjeselskap som nødvendigvis må tjene penger blant annet for å kunne utbetale lønn til ansatte.
   • Klippe plenen, koster kanskje 100-150,- via Yelpi. Dette er dyrere enn hos oss, og folk vil derfor velge Seniorhjelpen og foreningen vil ikke miste kunder.
    Kanskje vi mister hjelpere?
    Dette vet vi ikke på forhånd – kanskje vi får flere hjelpere fordi de får tilbud om ordinær timelønn for oppdrag utover Seniorhjelpens grense på 3 timer.
    Styret må imidlertid følge utviklingen på dette området og eventuelt gjøre tiltak.
   • Skattefri inntjening per år er kr 6000,- per person
    Samme regel gjelder for både Seniorhjelpen og Yelpi.
   • Bytte ut «pensjonist» med «hjelpetrengende»?
    I praksis har det i hovedsak vært pensjonister foreningen yter hjelp til.
    Dette forklarer også at vi er kjent som «eldre hjelper eldre», og formuleringen pensjonister har vært vedtektsfestet i over 25 år.
    Vi skal jo i utgangspunktet hjelpe pensjonister – ikke 25-åringer.

   Vedtak: Ikke nødvendig med skriftlig avstemming – håndsopprekking OK
   Tilstrekkelig flertall for vedtektsendringen/tilleggsavsnitt som skrevet under.

   Gjeldende formulering § 2
   Seniorhjelpen skal bistå pensjonister i Horten kommune med praktisk hjelp og rådgivning.
   All rådgivning er gratis. Rådgiverne og hjelperne har taushetsplikt.

   Tilleggsavsnitt
   De hjelpere i foreningen som ønsker dette kan få bistand til å skaffe seg ordinært og lovlig arbeide utover den maksgrensen som Seniorhjelpen tilbyr pensjonister i kommunen.

  • Valg med valgkomitteens instilling

   1. Valg av leder
    Benn Solem – Velges for 1 år
   2. Valg av styremedlemmer
    Kari Eng – velges for 2 år
    Per Arnt Robertsen – ikke på valg
    Hans Petter Øverby – velges for 1 år
    Manglende medlem – Fullmakt til styret*
   3. Valg av 2 varamedlemmer
    Andelko Lozancic – Velges for 1 år Kjell-Ivar Andersen – Velges for 1 år
   4. Valg av 2 revisorer
    Thor H. Hermansen – Velges for 1 år
    Einar Sværen – Velges for 1 år
   5. Valg av 3 medl. til valgkomite
    Benn Solem – Velges for 1 år
    Roger Vårum – Velges for 1 år
    Manglende medlem – Fullmakt til styret*

   Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt - Styret konstituerer seg selv.
   * Årsmøtet ga styret fullmakt til å innvelge det manglende styremedlem og det manglende medlem av valgkomiteen.

Takk med blomster til 3 personer:

 1. Vibeke Kristiansen som avgått styremedlem
 2. Bjarne Dybo som avgått styremedlem
  Solem takket ham for innsatsen, og sa at Dybo antagelig er det styremedlem har satt mest pris på i løpet av den lange perioden han har vært kasserer i styret.
 3. Kristian Robertsen – sønn til styremedlem Per Arnt. Sønnen har gjort en imponerende innsats for foreningen med å lage nettsiden vår – helt gratis.

Etter årsmøtets avslutning ble det servert snitter og kaffe/kake til alle.

Horten, 22/1-18