Seniorhjelpen Horten

Frivillig praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister i Horten kommune

Om oss

Resultatregnskap 2016

INNTEKTER 2016 2017

Medlemskontingent 2017 4'550 7'700
Medlemskontingent 2016 --- 3'150
Renter/avkastning 336 342
Gaver 8'000 15'250
SUM INNTEKTER 12'886 26'442

UTGIFTER

Kontorrekvisita 179 649
Internettutgifter 843 959
Egne kontingenter 400 0
Markedsføring 550 2'417
Forsikringspremier 1'936 2'185
Møteutgifter 12'690 10'004
Gaver gitt 625 1'032
SUM UTGIFTER 17'223 17'246
RESULTAT -4'337 9'196
SUM 12'886 26'442

BALANSE

Kontanter 348 187
DNB brukskonto 9'401 18'120
DNB sparekonto 59'024 59'354
SUM AKTIVA 68'773 77'661
GJELD 0 0
EGENKAPITAL 68'773 77'661

Horten, den 11.01.2018

Benn Solem
Leder

Thor H. Hermansen
Revisor
Einar Sværen
Revisor
Bjarne Dybo
Kasserer