Seniorhjelpen Horten

Frivillig praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister i Horten kommune

Støttemedlemmenes rolle

Støttemedlemmene er våre "eiere" (sammen med hjelperne) og mange har støttet oss siden starten for over 25 år siden. Senere har også næringslivet kommet til.

Selv om alle våre medarbeidere er frivillige, er ikke virksomheten kostnadsfri. Driftsutgiftene dekkes av støttemedlemmenes kontingenter pluss et etter søknad, årlig bidrag fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse. I 2017 har vi også fått støtte fra Bess Jahres Stiftelse.

Kontingentene er derfor bokstavelig talt livsviktige for vår virksomhet i den forstand at de dekker ca. halvparten av de årlige driftsutgiftene. Vær oppmerksom på at betalt kontingent (ft kr. 350,- /år) gir forslags- og stemmerett på årsmøtet.

Vår visjon er at Seniorhjelpens virksomhet skal være en betydelig trivselsfaktor for kommunens pensjonister.

Fortegnelse over alle som støtter oss vises nedenfor.

Om ønskelig kommer vi gjerne på et medlemsmøte og gir en orientering om Seniorhjelpen.

Kontakten med støttemedlemmene

Det er jo slik at i foreninger og organisasjoner kan tillitsvervene skifte og vi er ofte i tvil om våre e-poster kommer frem til rett person.

Du vil derfor ofte finne et PS i e-postene, om dette problemet..

Betalende støttemedlemmer i 2018